BusinessKids

Pri hre samotnej je kladený maximálny dôraz na vlastnú aktivitu detí, ich tímovú spoluprácu a schopnosť riešiť prekážky a problémy. Na modelových situáciách, do ktorých sa deti pri hre dostávajú, sú vysvetľované praktické zručnosti z.
businesskids.cz/index.php?lang=sk

Hudobná výchova + CD...vzdelávacie hry, vzdelávanie

Publikácia približuje teoretické východiská a praktické metodické postupy pri realizácií hudobných činností. . Jazyk a komunikácia - Rozvoj komunikačných schopností s DPH : €
vnimavedeti.sk/hudobna-vychova-cd/d-70476/

Logopédia a narušená komunikačná schopnosť | Detská...

Autor: Mgr. Valika Červenková, logopedička. Zhrňujúci názov pre všetky chyby a poruchy reči je pojem “narušená komunikačná schopnosť. Tipy na rozvíjanie reči
babetko.rodinka.sk/detska-rec/detska-rec/logopedia/

Computer Press - Hry s rečou [SKDV008] : Knihy.magic-shop

Knihy Magic-shop - Hry s rečou - knihy od Computer Press - Hry s rečou. Autorka uplatnila odborné zásady, umožňujúce upevnenie správnej výslovnosti a rozvíjanie vyjadrovacích schopností dieťaťa.
knihy.magic-shop.cz/computer-press-hry-s-recou-p-4133.html

Kniha Hry s rečou (Mária Horecká) [SK] | Knihy | Arara

Kniha Hry s rečou (Mária Horecká) [SK] a dalších 160 000 knih, DVD, CD... se skvělými SLEVAMI. . prípravné cvičenia (na precvičovanie schopností, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú osvojovanie si správnej výslovnosti)
arara.cz/product/183821

K písaniu ako komunikačnej zručnosti

podporuje rozvíjanie všetkých komunikačných zručností. Z. Fišer (2001, s. 33) hovorí. Naším cieľom je dosiahnuť, aby písanie ako komunikačná zručnosť pomáhalo. Komunikačné štylistika), neschopnosť pouţívať obraznosť,
janapa.szm.com/Download/10_PISANIE.pdf

Jazykové materské školy | strana 2

Rozvoj komunikačných schopností, grafomotorických zručností a emocionálnej inteligencie detí. Vyučovanie anglického jazyka, záujmové krúžky.
azet.sk/katalog/jazykove-materske-skoly/2/

up_uo_nulty_roc_zs.doc

Rozvíjanie komunikačných schopností ... 6 Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova ... . špecificky ľudská schopnosť. . 1. Pre žiakov, u ktorých sa komunikačné schopnosti rozvinú v prvom polroku natoľko, že
infovek.sk/predmety/hudvych/html/pdf/up_uo_nulty_roc_zs.pdf

Neurovaskulární Kongres

Martin Dominik Polínek, - Expresivně-formativní potenciál ZUŠ pro rozvoj žáků se speciálními. Renata Mlčáková - Longitudinální sledování rozvoje komunikační schopnosti u dívky s vývojovou
ksp.upol.cz/cz/konference-seminare/files/program-a-seznam-prispevku...

Larp dobrodružná hra

Podporuje rozvoj osobnosti, schopnosť analyzovať a aplikovať vedomosti, zlepšuje komunikačné aj rétorické schopnosti a v bezpečnom prostredí hry vedie hráčov k prijímaniu zodpovednosti za svoje rozhodnutia a ich dôsledky.
grandmatej.sk/pobyty/larp-dobrodruzna-hra/